Wat is Tramadol?

Tramadol is een morfine-achtige pijnstiller (opoïd). Het medicijn wordt voorgeschreven bij matige tot ernstige pijnklachten. Denk aan pijn als gevolg van operaties, ernstig letsel, zenuwpijn, kwaadaardige aandoeningen en artrose.

Tramadol zorgt ervoor dat het pijnsignaal in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Daardoor ervaart u minder pijnklachten.

(Bruis)tablet, druppels, zetpil

Als u Tramadol inneemt als tablet, bruistablet of druppels merkt u binnen 1 uur dat de pijn vermindert. Zetpillen werken na 2 à 3 uur. De werking van zetpillen en capsules is ongeveer 6 tot 8 uur. Tabletten en capsules met gereguleerde afgifte werken circa 12 uur. De Once Daily-tabletten werken 24 uur.

Hoe gebruik ik Tramadol?

    • Gewone tablet of capsule: innemen met een half glas water.
    • Tabletten met vertraagde afgifte: heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. Deze tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.
    • Capsules met vertraagde afgifte: innemen met een half glas water. Eventueel mogen de capsules uit elkaar worden gehaald voor het innemen. De korrels die hierin zitten, niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De korrels zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.
    • Bruistablet: doe de bruistablet in een half glas water, wacht tot de tablet is opgelost en drink dat op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dat ook op.
    • Zetpillen: de zetpil in de anus brengen. Het maakt daarbij niet uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.

Wanneer gebruik ik Tramadol?

U hoeft Tramadol niet op gezette tijden in te nemen. Wel raden artsen u meestal aan dit medicijn op gezette tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

Hoe lang mag ik Tramadol gebruiken?

U kunt Tramadol zo lang gebruiken als uw arts aangeeft dat dit nodig is. Als u dit medicijn meerdere maanden gebruikt, bestaat de kans op gewenning. U zult dan geleidelijk moeten afbouwen.